SCI收录论文
sci2016
sci2015
sci2014
sci2013
sci2012
sci2011
sci2010
sci2009
sci2008
sci2007

相关链接

sci2009


序号

论 文 题 目

作者

刊物名称

年/卷/期/页

1

Dynamic High Pressure Micro-fluidization Effects on Structure and Physico-chemical Properties of Egg White Protein

Zongcai Tu, Hui Wang, Chengmei Liu, Guangxian Liu. Gang Chen, Roger Ruan

Chemical Research in Chinese Universities

2009,25(3):302-305

2

Multi-wavelength HPLC fingerprints from complex substances: An exploratory chemometrics study of Cassia seed example

Dan-Fei Huang, Yong-Fu Tang, Shao-Ping Nie, Yin Wan, Ming-yong Xie, Xiao-Mei Xie

European Journal of Pharmacology

2009,620(1-3): 105-111

3

Metabolomic analysis of the response of growing pigs to dietary l-arginine supplementation

Qinghua He, Xiangfeng Kong, Guoyao Wu, Zhiru Tang, Yulong Yin, Yongning Wu, et al

Amino Acids

2009,37(1):199-208

4

Mechano-chemical effect on arachin by high pressure microfluidization

Xuechun Zhang, Zongcai Tu, Weiwan Zheng, Peng Li, Gang Chen, Hui Wang, Yuxin Dou

Acta Chimica Sinica

2009,67(24):2862-2866

5

Optimization of tranesterification conditions for the production of biodiesel from Chinese tallow kernel oil with surfactant-coated lipase using surface response methodology

Shengguo Deng, Zeyuan Deng, Yawei Fan, You Peng, Jing Li, Dongmei Xiong, Rong Liu.

Journal of Chromatography B

2009,877:2487–2492

6

Simultaneous kinetic spectrophotometric analysis of five synthetic food colorants with the aid of chemometrics

Yongnian Ni,Yong Wang, Serge Kokot

Talanta

2009, 78, 432-441

7

Identification of Lactic Acid Bacterial Strains with High Conjugated Linoleic Acid-Producing Ability from Natural Sauerkraut Fermentations

Z.ZENG, J.LIN, D.GONG

Journal of Food Science

2009,74(4):M154-158

8

Simultaneous enzymatic kinetic determination of carbamate pesticides with the aid of chemometrics

Kong XF, Yin FG, He QH, Liu HJ, Li TJ, Huang RL, Fan MZ, Liu YL, Hou YQ, Li P, Ruan Z, Deng ZY, Xie MY, Xiong H, Yin YL

Livestock Science

2009,123(2-3):261-267

9

Spectroscopic studies on the interaction of morin-Eu(III) complex with calf thymus DNA

Guowen Zhang, Jinbao Guo, Junhui Pan , Xiuxia Chen, Junjie Wang

Journal of Molecular Structure

2009, 923(1-3):114-119

10

Spectrometric and voltammetric studies of the interaction between quercetin and bovine serum albumin using warfarin as site maker with the aid of chemomerics

Yongnian Ni Xia Zhang, Serge Kokot

Spectrochimica Acta A

2009, 71, 1865-1872

11

Adsorption property of supported ionic liquids for flavonoids

Juan-juan Zhang, Shu-wen Cao,Yan-Ying Yu

Chinese Journal of Analytical Chemistry

2009,37(12):1810-1814

12

Analysis of the monosaccharide composition of purified polysaccharides in Ganoderma Atrum by capillary gas chromatography

Yi Chen, Ming-yong Xie, Yuan-Xing Wang, Shao-Ping Nie, Chang Li

Phytochemical Analysis

2009,20: 503-510

13

Synthesis of 1,3,4-thiadiazole derivatives as aminopeptidase N inhibitors

Shao-Hua Li, Gang Li, Hui-Ming Huang, Fang Xiong, Xi Mai, Bin-Hai Kuang, Chengmei Liu, Guo-Gang Tu

Pharmazie

2009,64(2):67-70

14

Establishment of Hypoglycemic Agent Screening Method Based on Human Glucokinase1

Choufei Wu, Yang Xu, Yong Tao, Jiyan Yang

Biomedical and Environmental Sciences

2009,22:62-69

15

Physicochemical characterization and antioxidant activity of melanin from the muscles of Taihe Black-bone Silky Fowl (Gallus gallus domesticus Brisson)

Yong-gang Tu, Ya-zhen Sun, Ying-gang Tian, Ming-yong Xie, Jie Chen

Food Chemistry

2009,114 (4): 1345-1350

16

Activation and conformational changes of mushroom polyphenoloxidase by high pressure microfluidization treatment

Wei Liu, Jianhua Liu, Chengmei Liu, Yejun Zhong, Weilin Liu, Jie Wan

Innovative Food Science and Emerging Technologies

2009,10(2):142–147

17

Simultaneous spectrophotometric determination of four preservatives in foodstuffs by multivariate calibration and artificial neural networks

Yan Qing Chen, Yongnian Ni

Chinese Chemical Letters

2009,20,615-619

18

Determination of 23 Trace Elements in Wines by ICP-AES

Yiqun Wan, Fengqin Pan, Yingxia Liu, Yong Yu

Spectroscopy and Spetrosopy Analysis

2009,29(2):499-503

19

Evaluating the trans Fatty Acid, CLA, PUFA and Erucic Acid Diversity in Human Milk from Five Regions in China

Jing Li, Yawei Fan, Zhiwu Zhang, Hai Yu, Yin An, John K. G. Kramer, Zeyuan Deng

Lipids

2009,44(3):257-271

20

Study on the interaction of hesperidin or icariin with lysozyme by fluorescence spectroscopy

Guowen Zhang, Xiuxia Chen, Jinbao Guo, Junjie Wang

Spectroscopy and Spetrosopy Analysis

2009,29(1):184-187

共33条记录  目前页次1|2 首页 上一页 下一页  尾页

地址:江西省南昌市南京东路235号 总机:0791-88304447 88304449 邮编:330047
版权所有@南昌大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室